Werkwijze

De zoektocht naar nieuwe werven gebeurt in nauwe samenwerking met "Ieder zijn woning" - sociale verhuurkantoor. Renovassistance komt vaak via via in contact met eigenaars die hun eigendom willen afstaan.

 U kunt ons altijd meer informatie vragen.

 

RENOVASSISTANCE voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar:

- de technische aspecten: laten de structuur en de toestand van het gebouw renovatie toe?

- de financiële aspecten: hoeveel zullen, gelet op de beschikbare oppervlakte en de staat van het gebouw, de renovatie kosten bedragen en welke huurprijs kan er aan de eigenaar worden geboden? Betaalt de eigenaar een deel van de renovatiekosten?

Als de haalbaarheid door de raad van bestuur positief wordt beoordeeld wordt de terbeschikkingstelling van het pand aan RENOVASSISTANCE met de eigenaar geregeld

- Een recht van opstal van minstens 22 jaar, wat nodig is om de bouwkosten te kunnen afschrijven via de inning van de huur; 

-  Een erfpacht van minstens 27 jaar, om dezelfde redenen.

 

Vervolgens worden de technische en financiële studies verder gepreciseerd en worden de plannen door de gekozen architect uitgewerkt. Er wordt een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend.

Na het ontvangen van de stedenbouwkundige vergunning wordt er een offerteaanvraag (algemene aanneming) aan verschillende aannemers gericht. De aannemer wordt aangesteld en er worden premies aangevraagd voor de renovatie en de isolatie.

Zodra we bericht krijgen dat deze aanvaard zijn, kunnen de werken starten. Meestal duren deze tussen de 6 en 12 maanden.

Er wordt een beheersmandaat (keuze van de huurders en inning van de huur)toevertrouwd aan een sociaal verhuurkantoor dat erkend is door het Brussels Gewest – meestal Ieder zijn woning. Dit sociaal verhuurkantoor staat ook in voor het courante onderhoud en de opvolging van de huurders (woonbegeleiding, huurders bijeenkomsten, enz.), in samenwerking met de sociale diensten die zorgen voor de eventueel noodzakelijke maatschappelijke begeleiding.

2017 Copyright Renovassistance Werkwiize.
Powered by Joomla 1.7 Templates