Behoeften

Voor elk project dekken de premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het BIM tot ongeveer 22% van de globale kostprijs. De financiering van het saldo gebeurt via

fiscaal aftrekbare - geldelijke giften

giften in de vorm van materialen of arbeidskrachten

renteloze leningen (geïndexeerd terugbetaalbaar).

De leningen worden geleidelijk terugbetaald via de ontvangen huurgelden. Van elke werf wordt een uitgebreid dossier opgemaakt.

 

 

 

2017 Copyright Renovassistance Behoeften.
Powered by Joomla 1.7 Templates